PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đĩa Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018    Hình Ảnh Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018
\ Thông tin Ấn tống
 

Ấn Tống Kinh Sách Tổ Sư Ấn Quang và Tùy Hỷ Cúng Dường In Kinh Sách Tượng Phật


Tịnh Thất Quan Âm đang in những kinh sách của tổ sư Ấn Quang để tặng cho Phật tử miễn phí:


1. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên

2. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên

3. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên

4. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục

5. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục

6. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên

7. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục

8. Bảo Thân Tiết Dục

9. Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn

10. Tính Chất Trọng Yếu Của Việc Kiêng Giết, Phóng Sanh Và Ăn Chay

11. Những Điều Thiết Yếu Lúc Lâm Chung

12. Phải Giữ Lòng Thành Kính

13. Chú Trọng Nhân Quả

14. Sự Tu Học Và Hành Trì

15. Hành Giả Tu Tịnh Độ Hãy Trọn Đủ Lòng Tín Nguyện Và Phương Pháp Niệm Phật

16. Giữ Vẹn Luân Thường Nên Sống Trong Cõi Trần Học Đạo

17. Hành Giả Tu Tịnh Độ Nên Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Và Cách Đối Trị Tập Khí

18. Vãn Hồi Kiếp Vận Hộ Quốc Cứu Dân Chánh Bản Thanh Nguyên Luận

19. Kiệt Thành Phương Hoạch Thật Ích Luận

20. Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bị Tam Căn Luận

21. Phật Giáo Dĩ Hiếu Vi Bổn Luận


Những sách đa in xong .

1. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên

10. Tính Chất Trọng Yếu Của Việc Kiêng Giết, Phóng Sanh Và Ăn Chay

11. Những Điều Thiết Yếu Lúc Lâm Chung

12. Phải Giữ Lòng Thành Kính

13. Chú Trọng Nhân Quả

14. Sự Tu Học Và Hành Trì

15. Hành Giả Tu Tịnh Độ Hãy Trọn Đủ Lòng Tín Nguyện Và Phương Pháp Niệm Phật

16. Giữ Vẹn Luân Thường Nên Sống Trong Cõi Trần Học Đạo

17. Hành Giả Tu Tịnh Độ Nên Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Và Cách Đối Trị Tập Khí


Quý vị muốn thỉnh gọi vào số điện thoại: Thầy Nhật Đạo; sđt: 0965.549.299 và Thầy Nhuận Phiên; sđt: 01212.344.948

Quý vị muốn phát tâm ấn tống tượng Phật, kinh sách và phóng sanh. Tùy hỷ gửi theo địa chỉ sau:

TÀI KHOẢN PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ:


1. Gửi vào tài khoản của Tịnh Thất Quan Âm (Dùng cho Phật tử gửi từ Việt Nam) :


 Tên TK: ĐINH VIẾT ĐĂNG

 Số TK: 0500.8965.1090

 Ngân hàng: Sacombank - Phòng giao dịch Đức Trọng - Lâm Đồng

 Email: nhattin075@gmail.com

 Khi quý vị gửi nhớ gọi báo chú Nhật Tín để biết Nhận Được chưa.

 ĐT: Nhật Tín  - 0162.748.1075


2. Gửi bưu điện tới địa chỉ Tịnh Thất Quan Âm (Dùng cho Phật tử gửi từ Việt Nam) :


Người Nhận: Trần Văn Núi  – ĐT: 0909 747474.

Địa Chỉ: Tịnh Thất Quán Thế Âm, Tổ 15 Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.


3. Tài Khoản của Tịnh Thất Quan Âm (Dùng cho Phật tử gửi từ nước ngoài) :


Bank Name: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VietComBank), Lamdong Branch

Bank Address: NguyenVan Cu Street, Ward 1, Dalat City, Lam Dong Province.

Swift Code: BFTVVNVX056

Account No: ‎0561 370 59 74 59

Name of Account: DINH VIET DANG

Địa chỉ Việt Nam: thon Phu Thanh, xa Hiep Thanh, huyen Duc Trong, tinh Lam Dong.Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: nhattin075@gmail.com