PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng ngày 06/01/2019   Hình Ảnh Cộng Tu Đầu Năm 2019 Tại Tịnh Thất Quan Âm
 

TỊNH THẤT QUAN ÂM ẤN TỐNG KINH SÁCH


Tịnh Thất Quan Âm đang Ấn Tống Bộ Sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên với số lượng 10.000 cuốn để tặng cho Phật tử miễn phí:

 - Quý Phật Tử có thể thỉnh những Kinh sách khác như:
 . Tính Chất Trọng Yếu Của Việc Kiêng Giết, Phóng Sanh Và Ăn Chay
 . Những Điều Thiết Yếu Lúc Lâm Chung
 . Phải Giữ Lòng Thành Kính
 . Chú Trọng Nhân Quả
 . Sự Tu Học Và Hành Trì
 . Hành Giả Tu Tịnh Độ Hãy Trọn Đủ Lòng Tín Nguyện Và Phương Pháp Niệm Phật
 . Giữ Vẹn Luân Thường Nên Sống Trong Cõi Trần Học Đạo
 . Hành Giả Tu Tịnh Độ Nên Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Và Cách Đối Trị Tập Khí
Quý vị muốn thỉnh gọi vào số điện thoại: 
Thầy Nhật Đạo
SĐT: 0965.549.299
Thầy Nhuận Phiên
SĐT: 079.234.4948
Quý vị muốn phát tâm in kinh sách và Tùy hỷ cúng dường gửi theo địa chỉ sau:


1. Phật Tử Trong Nuớc

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN 

 - Số Tài Khoản : 0601.8541.7274

 - Ngân hàng : Sacombank chi nhánh TPHCM
Quý vị liên hệ đến số Điện Thoại : 0933.447.312 Gặp Chú Nhuận Dương để kiểm tra xem Tài khoản đã chuyển được chưa.

2. Phật Tử Nước Ngoài

 - BACNK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HON

- Và Những Sách Chuẩn bị in như:
 . Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên
 . Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên
 . Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục
 . Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục
 . Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên
 . Tịnh Độ Thánh Hiền Lục
 . Bảo Thân Tiết Dục
 . Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn
 . Tính Chất Trọng Yếu Của Việc Kiêng Giết, Phóng Sanh Và Ăn Chay
 . Những Điều Thiết Yếu Lúc Lâm Chung
 . Phải Giữ Lòng Thành Kính
 . Chú Trọng Nhân Quả
 . Sự Tu Học Và Hành Trì
 . Hành Giả Tu Tịnh Độ Hãy Trọn Đủ Lòng Tín Nguyện Và Phương Pháp Niệm Phật
 . Giữ Vẹn Luân Thường Nên Sống Trong Cõi Trần Học Đạo
 . Hành Giả Tu Tịnh Độ Nên Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Và Cách Đối Trị Tập Khí
 . Vãn Hồi Kiếp Vận Hộ Quốc Cứu Dân Chánh Bản Thanh Nguyên Luận
 . Kiệt Thành Phương Hoạch Thật ích Luận
 . Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bị Tam Căn Luận
 . Phật Giáo Dĩ Hiếu Vi Bổn LuậnPháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299