PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

TỊNH THẤT QUAN ÂM ẤN TỐNG KINH SÁCH


Tịnh Thất Quan Âm tặng cho Phật tử miễn phí:

 - Quý Phật Tử có thể thỉnh những Kinh sách :


 KINH ĐỂ ĐỌC HẰNG NGÀY:

01. Kinh Vô lượng Thọ

02. Kinh A Di Đà .


KINH ĐỌC THAM KHẢO:

01. Công đức tạo tượng Phật

02. Nghiệp báo sai biệt

03. TẢ KINH A DI ĐÀ ( đồ theo chữ)


SÁCH CHỈ RÕ VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

01. Ấn quang văn sao tục biên.

02. Ấn quang văn sao chánh biên.

03. TINH HOA LỤC (vip)

04. GIÁO DỤC GIA ĐÌNH (vip)

05. Ấn quang gia ngôn lục.

06. Long thơ tịnh độ.

07. Tịnh độ vấn đáp.


 SÁCH NÓI VỀ HỘ NIỆM LÚC LÂM CHUNG

01. Hành trang cho ngày cuối.

02. Những Điều Thiết Yếu Lúc Lâm Chung.


 SÁCH NÓI VỀ GIẢNG GIẢI KINH ĐIỂN :

01. Lượt giải kinh Vô lượng thọ. ( mỏng )

02. Giảng giải chú đại bi.

03. Thọ khang bảo giám.

04. Bảo thân tiết dục. 


SÁCH NÓI VỀ TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG :

01. Muốn Phật pháp hưng thì tăng khen tăng. (HT. Tịnh Không)

02. Hòa thượng Hải Hiền (HT. Hải Hiền)


SÁCH NÓI VỀ SỨC KHỎE :

01. Suối nguồn tươi trẻ.

02. Niệm phật chuyển hóa tế bào ung thư.

03. Lễ phật và y học.


 SÁCH NÓI VỀ CĂN BẢN LÀM NGƯỜI :

01. DU TỊNH Ý CÔNG GẶP TÁO THẦN

02. KINH VU LAN


 SÁCH NÓI VỀ TRUYỆN NHÂN QUẢ :

01. Quan âm linh cảm lục ( truyện linh ứng khi niệm quan âm)

02. Bốn chúng vãng sanh. ( truyện người vãng sanh)

03. An Sĩ toàn thư (trọn bộ).


️ Phụ trợ:

+ Liễn lời dạy ấn tổ 3 liễn:

01- Nhà tích điều thiện, điều vui có thừa Nhà tích điều ác,  tai ương có thừa.

02- Chín cõi chúng sanh bỏ đường tắt tây phương khó tròn nên quả giác.

Mười phương chư Phật rời cửa mầu tịnh độ khó độ khắp hồng mê.

03- Sống uổng bảy mươi năm, tháng ngày chẳng còn mấy. Như tù dẫn ra chợ, mỗi bước gần cái chết. Tạ tuyệt hết thảy sự, để chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu hiểu lòng ngu thành, mới là chân liên hữu.


+ Hình phật:

Chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 26.5x86

Thánh chúng 47x80

Tam thánh 65x86.

Hình di đà.  87x40.5

Tổ sư khai thị bỏ đường tắt. 77.5x45

Khai thị lâm chung 54x79.5

Khai thị tu học 50x71

Khai thị tu trì thập niệm 42x63

 

KHI CHỌN SÁCH MUỐN THỈNH THÌ LIÊN HỆ 
079.234.4948
Thầy Nhuận Phiên
>> Chỉ làm việc vào khung giờ <<
sáng 07h00 đến 10h00
chiều từ 04h00 đến 06h00


1. Phật Tử Trong Nuớc

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 
Số mới
1111 74 74 74 
Hoặc Số cũ
0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0500.1769.0393

 - Ngân hàng : Sacombank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng


Quý vị liên hệ đến số Điện Thoại : 0933.447.312 để kiểm tra xem Tài khoản đã chuyển được chưa.

2. Phật Tử Nước Ngoài

 - BANK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HON


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com