PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐẠI LỄ VU LAN TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM TẬP 2 HÌNH ẢNH GIỖ CỤ ÔNG THIỆN CHÁNH NGÀY 17/08/2019
 

TỊNH THẤT QUAN ÂM ẤN TỐNG KINH SÁCH


Tịnh Thất Quan Âm đang Ấn Tống Bộ Sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Tam Biên và Tăng Quảng Chánh Biên để tặng cho Phật tử miễn phí:

 - Quý Phật Tử có thể thỉnh những Kinh sách khác như:
 + Ấn Tống Bộ Sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên.
 + Ấn Tống Bộ Sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên.
 + Ấn Tống Bộ Sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên.
 + Liễu Phàm Tứ Huấn.
 + An Sĩ Toàn Thư.

Quý vị muốn thỉnh gọi vào số điện thoại: 
Thầy Nhuận Phiên
SĐT: 079.234.4948
Quý vị muốn phát tâm in kinh sách và Tùy hỷ cúng dường gửi theo địa chỉ sau:


1. Phật Tử Trong Nuớc

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN 

 - Số Tài Khoản : 0601.8541.7274

 - Ngân hàng : Sacombank chi nhánh TPHCM
Quý vị liên hệ đến số Điện Thoại : 0933.447.312 để kiểm tra xem Tài khoản đã chuyển được chưa.

2. Phật Tử Nước Ngoài

 - BACNK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HON

- Và Những Sách Chuẩn bị in như:
 . Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên
 . Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên
 . Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên
 . Cảm Ứng Thiên
 . Liễu Phàm Tứ Huấn
 . An Sĩ Toàn Thư
 . Bảo Thân Tiết Dục
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com