PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

TÙY HỶ ẤN TỐNG TƯỢNG PHẬT


 Chùa Quan Thế Âm có  làm tượng Thánh Chúng.

tất cả đều xin cúng dường miễn phí.

Quý vị muốn Thỉnh tượng Phật xin Liên Lạc đến SĐT:

Phòng Kinh Sách
079.234.4948


Tượng Tây Phương Tam Thánh Bằng Đồng | Đồ Thờ Giá Sỉ | Giá Rẻ - Quý vị muốn ấn tống và tùy hỷ cúng dường xin gửi vào tài khoản:


1. Phật Tử Trong Nước

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 

1111 74 74 74 

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 

0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng


2. Phật Tử Nước Ngoài

 - BANK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HONChùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com