PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đĩa Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018    Hình Ảnh Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018
 

TÙY HỶ ẤN TỐNG TƯỢNG PHẬT


 -Tịnh Thất Quan Âm có đúc Tượng Phật 7 tất (70cm) và Bộ Tam Thánh ( Tượng Phật Di Đà, Tượng Phật Bồ Tát Quan Âm, Tượng Phật Bồ Tát Thế Chí)  và in một số Tranh, Ảnh Phật, Bồ Tát và Thánh Chúng và đang in 5000 tấm Liễu chữ thư pháp Kệ Tu Trì của Tổ Sư Ấn Quang, tất cả đều xin cúng dường miễn phí. Quý vị muốn Thỉnh xin Liên Lạc đến SĐT:
Thầy Nhật Đạo
0965.549.299
Thầy Nhuận Phiên
01212.344.948
 - Quý vị muốn ấn tống và tùy hỷ cúng dường xin gửi vào tài khoản:


1. Phật Tử Trong Nuớc

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN 

 - Số Tài Khoản : 0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN 

 - Số Tài Khoản : 0601.8541.7274

 - Ngân hàng : Sacombank chi nhánh TPHCM
Quý vị liên hệ đến số Điện Thoại : 0933.447.312 Gặp Thầy Nhuận Phổ Hoặc 0909.998.300 để kiểm tra xem Tài khoản đã chuyển được chưa.

2. Phật Tử Nước Ngoài

 - BACNK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HONPháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: nhattin075@gmail.com