PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng ngày 06/01/2019   Hình Ảnh Cộng Tu Đầu Năm 2019 Tại Tịnh Thất Quan Âm
 

TÙY HỶ ẤN TỐNG TƯỢNG PHẬT


 -Tịnh Thất Quan Âm có đúc Tượng Phật 7 tất (70cm) và Bộ Tam Thánh ( Tượng Phật Di Đà, Tượng Phật Bồ Tát Quan Âm, Tượng Phật Bồ Tát Thế Chí)  và in một số Tranh, Ảnh Phật, Bồ Tát và Thánh Chúng và đang in 5000 tấm Liễu chữ thư pháp Kệ Tu Trì của Tổ Sư Ấn Quang, tất cả đều xin cúng dường miễn phí. Quý vị muốn Thỉnh xin Liên Lạc đến SĐT:
Thầy Nhật Đạo
0965.549.299
Thầy Nhuận Phiên
079.234.4948
 - Quý vị muốn ấn tống và tùy hỷ cúng dường xin gửi vào tài khoản:


1. Phật Tử Trong Nuớc

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN 

 - Số Tài Khoản : 0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN 

 - Số Tài Khoản : 0601.8541.7274

 - Ngân hàng : Sacombank chi nhánh TPHCM
Quý vị liên hệ đến số Điện Thoại : 0933.447.312 Gặp Chú Nhuận Dương để kiểm tra xem Tài khoản đã chuyển được chưa.

2. Phật Tử Nước Ngoài

 - BACNK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HONPháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299