PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng ngày 06/01/2019   Hình Ảnh Cộng Tu Đầu Năm 2019 Tại Tịnh Thất Quan Âm
 

ẤN TỐNG MÁY MP3 NIỆM PHẬT BÀI GIẢNG CỦA THẦY GIÁC NHÀN VÀ VĂN SAO CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG MP3


- Đại Đức Thích Giác Nhàn đang đặt 10.000 máy niệm Phật; 5000 loại có thẻ nhớ 16GB ( có âm điệu niệm Phật 6 chữ, 4 chữ và những bài Giảng Văn Sao Tam Biên mp3 của Đại Đức Thích Giác Nhàn và  file mp3 đọc sách Văn Sao của Tổ Sư Ấn Quang ; 5000 loại máy nhỏ đeo cổ không có thẻ nhớ để tặng miễn phí cho Phật tử . 

- Hiện tại đang đặt máy ở HONG KONG khoảng vài tháng nữa sẽ gửi về Việt Nam. Quý vị muốn thỉnh máy nghe pháp xin liên hệ:


Thầy Nhật Đạo
SĐT: 0965.549.299.
Thầy Nhuận Phiên
SĐT: 079.234.4948


hình 1

hình 2

 - Quý vị muốn tùy hỷ, phát tâm ấn tống xin gửi vào Tài Khoản


1. Phật Tử Trong Nuớc

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN 

 - Số Tài Khoản : 0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0601.8541.7274

 - Ngân hàng : Sacombank chi nhánh TPHCM
Quý vị liên hệ đến số Điện Thoại : 0933.447.312 Gặp Chú Nhuận Dương để kiểm tra xem Tài khoản đã chuyển được chưa.

2. Phật Tử Nước Ngoài

 - BACNK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HONPháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299