PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐẠI LỄ VU LAN TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM TẬP 2 HÌNH ẢNH GIỖ CỤ ÔNG THIỆN CHÁNH NGÀY 17/08/2019
 

ẤN TỐNG MÁY MP3 NIỆM PHẬT BÀI GIẢNG CỦA THẦY GIÁC NHÀN VÀ VĂN SAO CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG MP3


- Đại Đức Thích Giác Nhàn đang đặt 10.000 máy niệm Phật; 5000 loại máy lớn ( có âm điệu niệm Phật 6 chữ, 4 chữ và những bài Giảng Văn Sao Tam Biên mp3 của Đại Đức Thích Giác Nhàn và  file mp3 đọc sách Văn Sao của Tổ Sư Ấn Quang) ; 5000 loại máy nhỏ đeo cổ không có thẻ nhớ để tặng miễn phí cho Phật tử . 

- Hiện tại đang đặt máy ở HONG KONG khi nào có máy sẽ thông báo cho quý vị sau. Quý vị muốn thỉnh máy nghe pháp xin liên hệ:


Thầy Nhuận Phiên
SĐT: 079.234.4948


hình 1

hình 2

 - Quý vị muốn tùy hỷ, phát tâm ấn tống xin gửi vào Tài Khoản


1. Phật Tử Trong Nuớc

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN 

 - Số Tài Khoản : 0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0601.8541.7274

 - Ngân hàng : Sacombank chi nhánh TPHCM
Quý vị liên hệ đến số Điện Thoại : 0933.447.312 để kiểm tra xem Tài khoản đã chuyển được chưa.

2. Phật Tử Nước Ngoài

 - BACNK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HONPháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com