PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẤT NIÊN (NGÀY 05/01/2020)


 - Ban điều hành Tịnh Thất Quan Âm xin thông báo đến các vị liên hữu đồng tu trên mọi miền đất nước, vâng theo lời chỉ dạy của Đại Đức Thích Giác Nhàn, ngày 05/01/2020 tại  Tịnh Thất Quan Âm sẽ có buổi  LỄ TẤT NIÊN (Ngày 11/12/Kỷ Hợi). Trong buổi lễ có chương trình tụng Kinh, niệm Phật, Đại Đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng, phóng sanh, đặt biệt lập đàn cúng Đại Thí Thực để hồi hướng cho các vị hương linh, nhất là các vị Hương Linh chết bất đắc kỳ tử (tức là chết oan) và hương linh thai nhi. Ban tổ chức thiết lập sớ cầu siêu để tại Tịnh Thất Quan Âm để phật tử viết sớ cầu siêu.

- Quý Phật tử ở các tỉnh và nước ngoài muốn ghi tên cầu siêu cho hương linh - hương linh thai nhi gọi điện số 0909.74.74.74 hoặc gửi danh sách qua email: voluongthovn@gmail.com.

 - Chương trình có phát trực tiếp trên trang web:voluongtho.vn, youtube: ĐĐ Thích Giác Nhàn facebook: Tịnh Thất Quan Âm 


 CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẤT NIÊN (Ngày 05/01/2020)


 - 18h00 ngày 04/01/2020: Đại chúng nghe lại đĩa giảng và cộng tu đêm đến 6h00 sáng ngày 05/01/2020.

 - 07h00: Đại Chúng vân tập.

 - 07h30: Thỉnh Đại Hồng Chung và chuông trống Bát Nhã.

 - 07h40: Cung Thỉnh Sư Phụ và Chư Tôn Đức Quang Lâm Chánh Điện.

 - 08h00: Đại Đức Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng.

 - 11h20: Cúng Dường Trai Tăng.

 - 11h30: Đại Lễ Phóng Sanh.

 - 14h00: Cúng Đại Thí Thực cho hương linh, hương linh thai nhi.

 - 17h00: Hoàn mãn.


 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0500.1769.0393

 - Ngân hàng : Sacombank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com