PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 10 CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT TẬP 4 NGÀY 08/09/2019 HÌNH ẢNH CỘNG TU CHỦ NHẬT NGÀY 08/09/2019
 
Trực tuyến cộng tu tại tịnh thất Quan Âm

THÔNG BÁO - LỊCH GIẢNG
XIN ĐỪNG PHÁ THAI - QUẢ BÁO TẬP 2
CHƯƠNG TRÌNH CÁC NGÀY LỄ SẮP TỚI TRONG NĂM 2019 mới
VIDEO ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN GIẢNG NGÀY 08/09/2019 mới
KINH A DI ĐÀ - VĂN SAO TINH HOA LỤC - VĂN SAO PHÁP NGỮ VÀ VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH mới
VIDEO QUÝ THẦY GIẢNG ĐỆ TỬ QUY & GIÁO DỤC GIA ĐÌNH mới
ẤN TỐNG KINH SÁCH TẶNG MIỄN PHÍ VÀ TÙY HỶ ẤN TỐNG
VIDEO ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN GIẢNG NĂM 2018 VÀ 2019
LỊCH GIẢNG DẠY LỚP HỌC ĐỆ TỬ QUY TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM mới
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN CÔNG PHU VÀ NIỆM PHẬT KÝ SỐ mới
LỜI KHAI THỊ VÀNG NGỌC CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG TRONG SÁCH VĂN SAO MP4(Rất hay quý vị nên nghe)
VIDEO ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN CÔNG PHU VỚI ĐẠI CHÚNG VÀ MP3 NIỆM PHẬT
ĐẠI SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG FILE HÌNH
TỔ SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT VÀ TRỢ NIỆM
MP3 ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TAM BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN
SÁCH ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN
10 CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT TẬP 4 NGÀY 08/09/2019

HÌNH ẢNH HOẰNG PHÁP


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com