PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

CHƯƠNG TRÌNH GIỖ SƯ CÔ LIÊN PHƯƠNG NGÀY 22/07/2020


 - Ban điều hành Tịnh Thất Quan Âm xin thông báo đến các vị liên hữu đồng tu trên mọi miền đất nước, vâng theo lời chỉ dạy của Đại Đức Thích Giác Nhàn, ngày 22/07/2020 (02/06/Canh Tý) tại  Tịnh Thất Quan Âm sẽ tổ chức Giỗ Sư Cô Liên Phương.

 - Chương trình có phát trực tiếp trên trang web:voluongtho.vn, youtube: ĐĐ Thích Giác Nhàn facebook: Tịnh Thất Quan Âm 


 CHƯƠNG TRÌNH GIỖ SƯ CÔ LIÊN PHƯƠNG 22/07/2020

(Ngày 02/06/CANH TÝ)


 - 07h30: Đại Chúng vân tập & ổn định đạo tràng.

 - 08h00: Ban cung nghinh cung thỉnh Sư Phụ & Chư Tôn Đức quang lâm Chánh Điện.

 - 08h30: Đức An đọc thơ về mẹ.

 - 09h00Đại Đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng.

 - 11h00: Phóng Sanh.

 - 11h20: Thọ Trai.

 - 11h45: Hoàn mãn.

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0500.1769.0393

 - Ngân hàng : Sacombank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com