PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TU 1 ĐÊM MỖI THỨ 7 HẰNG TUẦN TỪ 21h ĐẾN 6h SÁNG CHỦ NHẬT


 - Ban điều hành Tịnh Thất Quan Âm xin thông báo đến các vị liên hữu đồng tu trên mọi miền đất nước, vâng theo lời chỉ thị của Đại Đức Thích Giác Nhàn mỗi thứ 7 hằng tuần Tịnh Thất Quan Âm sẽ tổ chức cộng tu 1 đêm từ 21h00 đại chúng cộng tu đến - 06h00 sáng chủ nhật..

 - Chương trình có phát trực tiếp trên trang web:voluongtho.vn, youtube: ĐĐ Thích Giác Nhàn facebook: Tịnh Thất Quan Âm 

CHƯƠNG TRÌNH


 - 21h00 : Đại Chúng Cộng tu niệm Phật suốt đêm đến - 6h00 sáng chủ nhật.
 - 7h30 : Đại chúng vân tập.
 - 8h00 : Cộng tu Tụng Kinh Niệm Phật.
 - 11h30 : Lễ Phóng Sanh.
 - 12h00 : Thọ Trai.
 - 13h30 : Cộng tu Tụng Kinh Niệm Phật.
 - 15h30 : Cúng Thí Thực.

- Quý Phật tử trong nước và ngoài nước muốn tuỳ hỷ phát tâm cúng dường tịnh tài phóng sanh, in kinh, đúc tượng Phật, làm máy niệm Phật, tuỳ hỷ gửi vào tài khoản.


1. Phật Tử Trong Nuớc

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0500.1769.0393

 - Ngân hàng : Sacombank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng


Quý vị liên hệ đến số Điện Thoại : 0933.447.312 để kiểm tra xem Tài khoản đã chuyển được chưa.

2. Phật Tử Nước Ngoài

 - BACNK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HONPháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com