PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng ngày 06/01/2019   Hình Ảnh Cộng Tu Đầu Năm 2019 Tại Tịnh Thất Quan Âm
 

VIDEO CÁC QUÝ THẦY GIẢNG


ĐĐ.THÍCH GIÁC NHÀN GIẢNG ĐỆ TỬ QUY
THẦY THÍCH NHẬT TÁNH
THẦY THÍCH NHẬT NGUYỆN
THẦY THÍCH THÁNH TUỆ
THẦY THÍCH NHUẬN MINH


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299