PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

Thanh Tâm Quả Dục Giữ Tâm Thanh Tịnh Ít Ham Muốn Ngày 16/04/2023 (Rất hay)- ĐĐ. Thích Giác Nhàn

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Đĩa giảng 2023:
Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com