PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

TÙY HỶ PHÁT TÂM IN ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN


- Tịnh Thất Quan Ấm đang Ấn Tống Bộ Sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên với số lượng 10.000 Bộ để tặng cho Phật tử miễn phí.
- Nhà in đang sắp xếp bản in, khoảng 1 tháng nữa sẽ in xong. Bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên gồm có 2 Quyển Thượng và Hạ là Bộ Sách có nhiều lá thư của Đại Sư Ấn Quang đã trả lời cho những vị gửi thư đến nhờ Ấn Tổ khai thị. Đây là bộ sách làm tư lương hành trang cho các vị liên hữu tu theo pháp môn Tịnh Độ.
- Quý vị muốn thỉnh bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên xin gọi đến số điện thoại:


Thầy Nhuận Phiên
SĐT: 079.234.4948


 - Quý vị muốn tùy hỷ, phát tâm ấn tống xin gửi vào tìa khoản của Đại Đức Thích Giác Nhàn:


1. Phật Tử Trong Nuớc

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0500.1769.0393

 - Ngân hàng : Sacombank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

Quý vị liên hệ đến số Điện Thoại : 0933.447.312 để kiểm tra xem Tài khoản đã chuyển được chưa.

2. Phật Tử Nước Ngoài

 - BANK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HONPháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com