PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

TRÌ GIỚI NIỆM PHẬT TẬP 3 - ĐĐ: Thích Giác Nhàn Thuyết giảng.Thời gian ngày 02/07/2023

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Đĩa giảng 2023:
Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com