PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

THÔNG BÁO LỄ TRI ÂN


CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRI ÂN 30-4-2023 (DL)

(Ngày 11-3 Quý Mão)

§  07h30: Vân tập và ổn định đạo tràng

§  08h00: Tụng Kinh, niệm Phật

§  09h30: Tác Bạch Tri Ân Sư Trưởng

§  09h45: Sư Phụ thuyết giảng

§  11h00: Tác Bạch Cúng Dường Trai Tăng

§  11h15: Phóng sanh

§  11h30: Hoàn mãn

Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com