PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

THÔNG BÁO LỄ VÍA PHẬT A DI ĐÀ 17-11-NHÂM DẦN (10/12/2022)


THÔNG BÁO LỄ VÍA PHẬT A DI ĐÀ

17-11-NHÂM DẦN (10/12/2022)

- - - o0o - - -


VÀO LÚC 6H TỐI NGÀY 10 - 12 - 2022

ĐẾN 6H SÁNG NGÀY 11 - 12 - 2022 CHÙA QUAN THẾ ÂM CÓ

TỔ CHỨC TU 1 ĐÊM

VÀ BUỔI SÁNG CHỦ NHẬT TỔ CHỨC CỘNG TU

Thời khoá:
08h00 : Phật Tử Vân Tập
08h30: Vào Khoá Lễ Cộng Tu. Đại Đức Thích Giác Nhàn Chủ Lễ
10h30: Đại Đức Thích Nhuận Minh Đọc Văn Sao của Tổ Sư Ấn Quang và các câu truyện niệm Phật tự tại vãng sanh.
- Đại Đức Thích Giác Nhàn hướng dẫn cách niệm Phật hàng ngày không gián đoạn.
11h00 : Lễ Phóng Sanh.
11h:30 Thọ Trai
15h:00 Cúng đại thí thực, siêu độ thai nhi.
Tất cả chương trình đều có phát trực tiếp qua trang web www.voluongtho.vn, Facebook và Youtube.
Kính mời quý vị Phật tử tham dự và giới thiệu cho bạn bè người thân tham dự công đức vô lượng vô biên.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mọi chi tiết xin quý vị liên hệ qua Điện Thoại: 0909.747.474QUÝ PHẬT CÓ THỂ LÊN CHÙA TRƯỚC VÀI NGÀY CÓ CHỖ NGHỈ LẠI CHÙA ĐỂ THAM DỰ

-o0o-

QUÝ PHẬT TỬ CÓ  

Chùa Quan Thế Âm có  làm tượng Thánh Chúng.

tất cả đều xin cúng dường miễn phí.

Quý vị muốn Thỉnh tượng Phật xin Liên Lạc đến SĐT:

0909 747474

Quý vị muốn ấn tống và tùy hỷ cúng dường, IN KINH, PHÓNG SANH

xin gửi vào tài khoản:

1. Phật Tử Trong Nước

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 

1111 74 74 74 

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 

0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng


2. Phật Tử Nước Ngoài

 - BANK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HON


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com