PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

THÔNG BÁO LỄ PHẬT ĐẢN 2022
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẮM PHẬT BUỔI TỐI NGÀY 14-5-2022 DL
(Nhằm tối ngày 14 – 4 Nhâm Dần)
+ 17h00: Vân tập và ổn định đạo tràng.
+ 18h00: Cung thỉnh Sư Phụ và Chư Tôn Đức quang lâm.
+ 18h05: MC giới thiệu Chương Trình.
( Bắn pháo hoa khai mạc)
+ 18h15: Múa dâng Hoa cúng Phật – Lớp Đệ Tử Quy.
+ 18h30: Sư Phụ thuyết giảng.
+ 19h10: Tụng nghi thức lễ tắm Phật - Thầy Nhật Thiện
+ 19h30: Lễ Tắm Phật (Mở Nhạc Niệm Bổn Sư có hình Phật Đản Sanh)
+ 20h30: Hoàn mãn.
-------------------------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN SÁNG NGÀY 15-5-2022 DL
(Nhằm ngày 15 – 4 Nhâm Dần)
+ 06h45: Vân tập và ổn định đạo tràng.
+ 07h30: Nghi thức tụng Kinh Khánh Đản & Niệm Phật
+ 08h30: Giải Lao
+ 09h00: Cung thỉnh Sư Phụ và Chư Tôn Đức quang lâm.
+ 09h05: MC giới thiệu chương trình.
+ 09h15: Đọc diễn văn Phật Đản - Thầy Nhuận Minh
+ 09h25: Tác bạch cúng dường trai tăng.
+ 09h35: Sư Phụ thuyết giảng.
+ 10h45: Lễ phóng sanh.
+ 11h00: Cúng dường trai tăng.
+ 11h30: Hoàn Mãn.


Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com