PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

Chương trình cộng tu chủ nhật-o0o-
CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TU CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN

07h30: Đại chúng vân tập

08h00: Tụng kinh niệm Phật

10h15: Giải lao

10h30: ĐĐ.Thích Giác Nhàn Khai thị niệm Phật

11h00: Phóng sanh

11h30: Thọ Trai

CHƯƠNG TRÌNH CÓ PHÁT TRỰC TIẾP
o0 - - - 0o
Xem video, chia sẻ tại:
CHÙA QUAN THẾ ÂM: Hiệp An - Đức Trọng - Lâm Đồng - Việt Nam.
Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com
ĐT: 0909.74.74.74


- Quý vị muốn ấn tống và tùy hỷ cúng dường -

xin gửi vào tài khoản:


1. Phật Tử Trong Nước

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 

0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 

1111 74 74 74 

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

2. Phật Tử Nước Ngoài

 - BANK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474

 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HON        Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com