PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN


THÔNG BÁO

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà

Chùa Quan Thế Âm Đức Trọng - Lâm Đồng.


 Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan 


Cúng Đại Thí Thực Và Phóng Sanh

Để Hồi Hướng Cho Chư Vị Hương Linh Và Các Vị Hương Linh Chết Vì

Covid-19

 

CHƯƠNG TRÌNH:CH NHẬT NGÀY 15 THÁNG 07 ÂM LỊCH  (22/08/2021)- Lúc 08h30: Khai Đàn Tụng Kinh Vu Lan, Niệm Phật.

- Lúc 10h30: Phóng Sanh.

- Lúc 11h30: Cúng Dường Trai Tăng Nội Bộ.

- Lúc 15h30: Cúng Đại Thí Thực.

  CHƯƠNG   TRÌNH   CÓ   PHÁT    TRỰC   TIẾP

- - - -

CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN CÓ PHÓNG SANH

TẠI VIỆN CHUYÊN TU


- Có Phát Trực tiếp trên trang web www.voluongtho.vn .

- Phát trên Youtube kênh Thichgiacnhan.

- Trên fb chùa Quan Thế Âm.

Facebook : https://www.facebook.com/ThayGiacNhan


- Quý vị muốn ấn tống và tùy hỷ cúng dường

xin gửi vào tài khoản:


1. Phật Tử Trong Nước

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 

0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 

1111 74 74 74 

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

2. Phật Tử Nước Ngoài

 - BANK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474

 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HON                                      
Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com