PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

THÔNG BÁO CỘNG TU MỖI CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN VÀ PHÓNG SANH


PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ

TỔ CHỨC CỘNG TU

CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN

VÀ PHÓNG SANH


CHƯƠNG TRÌNH

 

- 04h00 è 06h00 : Công phu khuya.

- 08h00 è 10h00 : Công phu sáng.

- 10h00 è 11h00 : Thầy Nhuận Minh đọc văn sao.

- 11h00 è 11h30 : Thọ Trai.

- 13h00 è 16h00 : Công phu chiều.

- 16h00 è 16h30 : Cúng thí thực và hoàn mãn.


1. Phật Tử Trong Nước

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN
 - Số Tài Khoản : 
Số mới
1111 74 74 74 
Hoặc Số cũ
0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK
 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN
 - Số Tài Khoản : 0500.1769.0393
 - Ngân hàng : Sacombank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

Quý vị liên hệ đến số Điện Thoại : 0933.447.312 để kiểm tra xem Tài khoản đã chuyển được chưa.

2. Phật Tử Nước Ngoài
 - BANK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HON


Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: chuaquantheam2021@gmail.com