PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ TỔ CHỨC PHÓNG SANH HẰNG NGÀY


PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ

TỔ CHỨC 

 PHÓNG SANH HẰNG NGÀYMỗi ngày ở viện chuyên tu sẽ tổ chức lễ phóng sanh phát trực tiếp lên các kênh 

https://www.youtube.com/channel/UCqeobVxa0qNEo0G_rcrj9Ww

facebook : Chùa Quán Thế Âm

Ngày thường:

- 08h30 è 09h00 : Phóng Sanh


Chủ Nhật:

- 10h30 è 11h00 : Đọc Văn Sao - Phóng Sanh1. Phật Tử Trong Nước

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN
 - Số Tài Khoản : 
Số mới
1111 74 74 74 
Hoặc Số cũ
0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK
 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN
 - Số Tài Khoản : 0500.1769.0393
 - Ngân hàng : Sacombank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

Quý vị liên hệ đến số Điện Thoại : 0933.447.312 để kiểm tra xem Tài khoản đã chuyển được chưa.

2. Phật Tử Nước Ngoài
 - BANK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HON


Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com