PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

Niệm Phật - Niệm Quán Âm - 25 biến Đại Bi


Niệm Phật - Niệm Quan Âm - 25 biến Đại Bi

o0-

--- --- --- --- --- --- --- ---

= NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT =

(Ấn Vào Đây Để Tải Về)= NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT =

(Ấn Vào Đây Để Tải Về)= 25 BIẾN ĐẠI BI =

(Ấn Vào Đây Để Tải Về)
Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com