PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

THỈNH MÁY NGHE PHÁP MP3 -  Hiện tại Tịnh Thất Quan Âm có tặng máy nghe pháp MP3.
 -  Quý vị muốn thỉnh máy có thể nhắn qua email:
voluongtho.vnttqa@gmail.com
hoặc nhắn tin (họ tên, địa chỉ đầy đủ và số điện thoại) vào số điện thoại:
0909 74 74 74.


PHẬT TỬ MUỐN PHÁT TÂM LÀM MÁY MP3 GỬI VÀO TÀI KHOẢN


1. Phật Tử Trong Nuớc


 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN 

 - Số Tài Khoản : 

Số mới
1111 74 74 74 
Hoặc Số cũ
0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0500.1769.0393

 - Ngân hàng : Sacombank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

Quý vị liên hệ đến số Điện Thoại : 0933.447.312 để kiểm tra xem Tài khoản đã chuyển được chưa.

2. Phật Tử Nước Ngoài

 - BACNK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE: BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo: 0561.370.747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HONChùa Quan Thế Âm Tổ 13 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com