PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng Lễ Kính Sư Trưởng - Từ Tâm Bất Sát Ngày 09/12/2018   Hình Ảnh Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 16/12/2018
 

THÂM NHẬP MỘT MÔN TRƯỜNG THỜI HUÂN TU, TÂY ÚC 2012, ĐĐ Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn chủ giảng THÂM NHẬP MỘT MÔN TRƯỜNG THỜI HUÂN TU, TÂY ÚC 2012.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC :
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299