PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng ngày 06/01/2019   Hình Ảnh Cộng Tu Đầu Năm 2019 Tại Tịnh Thất Quan Âm
 

THÂM NHẬP MỘT MÔN TRƯỜNG THỜI HUÂN TU, TÂY ÚC 2012, ĐĐ Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn chủ giảng THÂM NHẬP MỘT MÔN TRƯỜNG THỜI HUÂN TU, TÂY ÚC 2012.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC :
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299