PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

Phần 2. ĂN CHAY , NIỆM PHẬT - Lễ Phóng Sanh Chùa Am Vàng, Gia Lâm, Hà Nội 2013

ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng chủ đề ĂN CHAY , NIỆM PHẬT - Lễ Phóng Sanh Chùa Am Vàng, Gia Lâm, Hà Nội 2013 - (Phần 2)

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Chương Trình Phóng Sanh:
Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: chuaquantheam2021@gmail.com