PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

NIỆM PHẬT, PHÓNG SANH VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC - Lễ Phóng Sanh Từ Đường Huỳnh Gia Trang, Bến Tre 11/2013

ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng chủ đề NIỆM PHẬT,  PHÓNG SANH VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC - Lễ Phóng Sanh Từ Đường Huỳnh Gia Trang, Bến Tre 11/2013.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Chương Trình Phóng Sanh:
Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: chuaquantheam2021@gmail.com