PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Tịnh Nghiệp Tam Phước ngày 17/03/2019   Cộng Tu Chủ Nhật Ngày 24/03/2019
 

NIỆM PHẬT , PHÓNG SANH, Lập đàn phóng sanh chùa Từ Huệ, Bến Tre 2013

ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng chủ đề NIỆM PHẬT , PHÓNG SANH, Lập đàn phóng sanh chùa Từ Huệ, Bến Tre 2013.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC :
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com