PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

NIỆM PHẬT PHÓNG SANH CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG - Lập đàn phóng sanh tại chùa Long An 11/2013

ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng chủ đề NIỆM PHẬT PHÓNG SANH CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG - Lập đàn phóng sanh tại chùa Long An 11/2013.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Chương Trình Phóng Sanh:
Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com