PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đại Đức Thích Giác Nhàn Giảng Tại Chuyên Tu Tập 1 ngày 21/03/2020       HÌNH ẢNH LỄ VÍA QUAN ÂM 19/02/CANH TÝ 2020
 

NIỆM PHẬT PHÓNG SANH CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG - Lập đàn phóng sanh tại chùa Long An 11/2013

ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng chủ đề NIỆM PHẬT PHÓNG SANH CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG - Lập đàn phóng sanh tại chùa Long An 11/2013.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Chương Trình Phóng Sanh:
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: nhatminhqatt@gmail.com