PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

LẬP ĐÀN TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ, TT Thích Trí Thoát, TT Quan ÂM 19/12/2013

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Hướng Dẫn Hành Trì:
Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: chuaquantheam2021@gmail.com