PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Tịnh Nghiệp Tam Phước ngày 24/02/2019   Cộng Tu Chủ Nhật Ngày 17/03/2019
 

Ký Sự, Vía Quan Âm Tháng 9 Nhuận Giáp Ngọ Tại Chùa Đại Tòng Lâm

ĐĐ Thích Giác Nhàn lập đàn đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nhân ngày lễ vía xuất gia của Bồ Tát Quán Thế Âm vào 19/9 Nhuận/Giáp Ngọ tại chùa Đại Tòng Lâm do ĐĐ Thích Giác Nhàn làm chủ lễ.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC :
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com