PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng Tích Lũy Thiện Căn Phước Đức Ngày 02/12/2018   Hình Ảnh Cúng Dường Trai Tăng Tại Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 02/12/2018
 

Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 25 - Chánh Nhân Vãng Sanh - Phần 1 - HongKong - Ngày 06/11/2016

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC :
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299