PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đĩa Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018    Hình Ảnh Phóng Sanh Tại Chùa Liên Hoa - Bạc Liêu Ngày 06/05/2018
 

Hướng Dẫn: Lễ Phật, Kinh Hành, Địa Chung, Atlanta, Hoa Kỳ, 2014

ĐĐ Thích Giác Nhàn hướng dẫn phật tử ở Atlanta - Hoa Kỳ Lễ Phật - Kinh Hành, Địa Chung trong chuyến hoăng pháp 7 tiểu bang ở Hoa Kỳ

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC :
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: nhattin075@gmail.com