PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đại Đức Thích Giác Nhàn Giảng Tại Chuyên Tu Tập 1 ngày 21/03/2020       HÌNH ẢNH LỄ VÍA QUAN ÂM 19/02/CANH TÝ 2020
 

Hướng Dẫn: Lễ Phật, Kinh Hành, Địa Chung, Atlanta, Hoa Kỳ, 2014

ĐĐ Thích Giác Nhàn hướng dẫn phật tử ở Atlanta - Hoa Kỳ Lễ Phật - Kinh Hành, Địa Chung trong chuyến hoăng pháp 7 tiểu bang ở Hoa Kỳ

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Hướng Dẫn Hành Trì:
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: nhatminhqatt@gmail.com