PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

Hình Ảnh Phoáng Sanh, Chùa Hoằng Pháp, 01 / 2014

HÌNH ẢNH PHÓNG SANH ,CHÙA  HOẰNG PHÁP,  01 / 2014.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Chương Trình Phóng Sanh:
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com