PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

Hiếu Thân Tôn Sư, Phóng Sanh Chùa Từ Ân, Tiền Giang

ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Phóng Sanh Tại Chùa Từ Ân, Tiền Giang và chủ giảng đề tài Hiếu Kính Thân Tôn Sư

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Chương Trình Phóng Sanh:
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com