PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ NĂM 2019 TẬP 1       HÌNH ẢNH LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ NGÀY 13/11/KỶ HỢI
 

Hạnh Nguyện Bồ Tát Quan Âm Vào Cõi Đời và Công Đức Thần Chú Đại Bi ngày 19/02/Kỷ Hợi 2019


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: nhatminhqatt@gmail.com