PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

HÌNH ẢNH CHIA SẺ PHẬT PHÁP TẠI TƯ GIA, GIA ĐÌNH Đ.Đ THÍCH THIỆN THÔNG NGÀY 13/11/2020

Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: chuaquantheam2021@gmail.com