PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 PHÀMTHÁNH ĐỒNG CƯ ĐỘ NGÀY 06/10/2019 HÌNH ẢNH CỘNG TU CHỦ NHẬT NGÀY 06/10/2019
 

Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Tập 10 lần 1

ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng kinh Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác lần 1 - tập 10. Tại Tịnh Thất Quan Âm.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC :
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: nhatminhqatt@gmail.com