PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 PHÀMTHÁNH ĐỒNG CƯ ĐỘ NGÀY 06/10/2019 HÌNH ẢNH CỘNG TU CHỦ NHẬT NGÀY 06/10/2019
 

Đại Đức Thích Giác Nhàn Hướng Dẫn Lễ Phật & Niệm Phật


TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC :
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: nhatminhqatt@gmail.com