PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

ĐĐ.Thích Giác Nhàn Tụng Kinh Phẩm thứ 6

ĐĐ.Thích Giác Nhàn Hướng Dẫn Công phu Cộng Tu
ĐĐ.Thích Giác Nhàn Tụng Kinh Phẩm thứ 6  
ĐĐ. Thích Giác Nhàn Hướng Dẫn Lạy Phật  
ĐĐ.Thích Giác Nhàn Niệm Phật Địa Chung cùng Đại Chúng
ĐĐ.Thích Giác Nhàn Hướng Dẫn Công phu Cộng Tu
ĐĐ.Thích Giác Nhàn tụng chú Đại Bi 7 biến
ĐĐ.Thích Giác Nhàn tụng chú Đại Bi 21 biến
ĐĐ.Thích Giác Nhàn tụng kinh a di đà
ĐĐ.Thích Giác Nhàn ngồi niệm Phật 30 phút
ĐĐ.Thích Giác Nhàn hướng dẫn lạy Phật 30 phút
ĐĐ.Thích Giác Nhàn niệm Quan Âm Bồ Tát 15 phút

 ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN NGỒI NIỆM PHẬT 30 PHÚT - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN CÔNG PHU HẾT THỜI KHÓA - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN LẠY PHẬT - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN NIỆM QUAN ÂM 15 PHÚT - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN TỤNG CHÚ ĐẠI BI 7 BIẾN - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN

 ẤM ĐIỆU NIỆM PHẬT CÁCH KHOẢN KHÔNG CÓ ĐẠI CHÚNG - MP3
THẦY NIỆM PHẬT NHANH - MP3
ÂM ĐIỆU NIỆM PHẬT CÓ ĐẠI CHÚNG - MP3
THẦY NIỆM PHẬT CHẬM - MP3
THẦY NIỆM PHẬT TỪ CHẬM ĐẾN NHANH - MP3
ÂM ĐIỆU NIỆM PHẬT ĐI KINH HÀNH - MP3
THẦY HƯỚNG DẪN NIỆM PHẬT - MP3
ÂM ĐIỆU NIỆM PHẬT ĐI KINH HÀNH 6H - MP3
ÂM ĐIỆU LẠY PHẬT - MP3
THẦY NIỆM ĐỊA CHUNG CÙNG ĐẠI CHÚNG - MP3
NIỆM NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - GIA ĐÌNH CHÂU THANH


Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com