PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐĨA TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC NGÀY 14/04/2019 HÌNH ẢNH CỘNG TU CHỦ NHẬT NGÀY 21/04/2019
 

ĐĐ Thích Giác Nhàn Đem Tâm Nguyện Truyền Bá Pháp Môn Tịnh Độ Qua Vệ Tinh

ĐĐ Thích Giác Nhàn công tu với đại chúng trên Tịnh Thất Quan Âm. Và Đem Tâm Nguyền Truyền Bá Pháp Môn Tịnh Độ Qua Vệ Tinh trên toàn thế giới

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC :
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com