PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC NGÀY 02/06/2019 HÌNH ẢNH CỘNG TU CHỦ NHẬT NGÀY 16/06/2019
 

ĐĐ. Thích Giác Nhàn Cộng Tu Cùng Đại Chúng Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 21/10/2014

ĐĐ. Thích Giác Nhàn cộng tu cùng đại chúng tại Tịnh Thất Quan Âm ngày 21/10/2014 và sắp xếp lại đạo tràng, ban hộ niệm.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC :
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com