PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

ĐĐ - THÍCH GIÁC NHÀN giảng công đức Niệm Phật niệm Quan Âm & Trì Thần Chú Đại Bi Ngày 31 / 01 / 2021Chùa Quan Thế Âm Tổ 13 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com