PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 10 CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT TẬP 4 NGÀY 08/09/2019 HÌNH ẢNH CỘNG TU CHỦ NHẬT NGÀY 08/09/2019
 

ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN CÔNG PHU VÀ NIỆM PHẬT KÝ SỐ


NIỆM NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - CÓ ĐẠI CHÚNG CÔNG PHU TẠI KHU CHUYÊN TU - MP3 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (Ký Số 3-3-4 - MP3 A DI ĐÀ PHẬT (Ký Số 5-5) - MP3 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (Ký Số 5-5) - MP3 A DI ĐÀ PHẬT (Ký Số 3-3-4) - MP3 NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (Ký Số 5-5) - MP3 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÓ KHOẢNG CÁCH - MP3 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT LIÊN TỤC - MP3 A DI ĐÀ PHẬT CÓ KHOẢNG CÁCH - MP3 A DI ĐÀ PHẬT LIÊN TỤC - MP3


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com