PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 TỊNH NHIỆP TAM PHƯỚC NGÀY 14/07/2019 HÌNH ẢNH CỘNG TU CHỦ NHẬT NGÀY 21/07/2019
 

ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHAN HƯỚNG DẪN CÔNG PHU MỚI

ĐĐ.Thích Giác Nhàn Hướng Dẫn Công phu Cộng Tu
ĐĐ.Thích Giác Nhàn tụng chú Đại Bi 7 biến
ĐĐ.Thích Giác Nhàn tụng chú Đại Bi 21 biến
ĐĐ.Thích Giác Nhàn tụng kinh a di đà
ĐĐ.Thích Giác Nhàn ngồi niệm Phật 30 phút
ĐĐ.Thích Giác Nhàn hướng dẫn lạy Phật 30 phút
ĐĐ.Thích Giác Nhàn niệm Quan Âm Bồ Tát 15 phút

 ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN NGỒI NIỆM PHẬT 30 PHÚT - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN CÔNG PHU HẾT THỜI KHÓA - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN LẠY PHẬT - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN NIỆM QUAN ÂM 15 PHÚT - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN TỤNG CHÚ ĐẠI BI 7 BIẾN - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com