PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng Tích Lũy Thiện Căn Phước Đức Ngày 02/12/2018   Hình Ảnh Cúng Dường Trai Tăng Tại Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 02/12/2018
 

ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHAN HƯỚNG DẪN CÔNG PHU MỚI

ĐĐ.Thích Giác Nhàn Hướng Dẫn Công phu Cộng Tu
ĐĐ.Thích Giác Nhàn tụng chú Đại Bi 7 biến
ĐĐ.Thích Giác Nhàn tụng chú Đại Bi 21 biến
ĐĐ.Thích Giác Nhàn tụng kinh a di đà
ĐĐ.Thích Giác Nhàn ngồi niệm Phật 30 phút
ĐĐ.Thích Giác Nhàn hướng dẫn lạy Phật 30 phút
ĐĐ.Thích Giác Nhàn niệm Quan Âm Bồ Tát 15 phút

 ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN NGỒI NIỆM PHẬT 30 PHÚT - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN CÔNG PHU HẾT THỜI KHÓA - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN LẠY PHẬT - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN NIỆM QUAN ÂM 15 PHÚT - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN TỤNG CHÚ ĐẠI BI 7 BIẾN - MP3
ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299