PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

Đ Đ. THÍCH GIÁC NHÀN CHIA SẺ PHÓNG SANH và ĐỌC NHỮNG LÁ THƯ CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG NGÀY 18/09/2020Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: chuaquantheam2021@gmail.com