PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng Dự Trước Ngày Giờ. Vãng Sanh Cực Lạc Thế Gioi

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Trợ Niệm Lâm Chung:
Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: chuaquantheam2021@gmail.com