PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn, Chùa Bửu Phước

ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng chủ đề Công đức phóng sanh không thể nghĩ bàn, chùa Bửu Phước.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Chương Trình Phóng Sanh:
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com