PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Tịnh Nghiệp Tam Phước ngày 24/02/2019   Cộng Tu Chủ Nhật Ngày 17/03/2019
 

Công Đức Niệm Phật Và Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn,PL Cổ Tự, Cần Thơ

ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ chức Phóng sanh tại chùa Phước Long Cổ Tự, Cần Thơ 10/08/2014.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC :
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com