PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

Công Đức Niệm Phật Và Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn,Chùa Bửu Nghiêm, Đồng Tháp

ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Phóng Sanh Tại Chùa Bửu Nghiêm, Đồng Tháp

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Chương Trình Phóng Sanh:
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com