PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 TỊNH NHIỆP TAM PHƯỚC NGÀY 14/07/2019 HÌNH ẢNH CỘNG TU CHỦ NHẬT NGÀY 21/07/2019
 

Công Đức Niệm Phật Và Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn,Chùa Bửu Nghiêm, Đồng Tháp

ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ Chức Phóng Sanh Tại Chùa Bửu Nghiêm, Đồng Tháp

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC :
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com