PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đại Đức Thích Giác Nhàn Giảng Tại Chuyên Tu Tập 1 ngày 21/03/2020       HÌNH ẢNH LỄ VÍA QUAN ÂM 19/02/CANH TÝ 2020
 

Công Đức Niệm Phật Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn, Chùa Linh Phước, Hậu Giang

ĐĐ Thích Giác Nhàn thuyết giảng công đức Niệm Phật, Phóng Sanh không thể nghĩ bàn, tại chùa Linh Phước, Phụng Hiệp, Hậu Giang

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Chương Trình Phóng Sanh:
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: nhatminhqatt@gmail.com