PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

Công Đức Đảnh Lễ Bồ Tát Quan Âm. ĐĐ.THÍCH GIÁC NHÀN Thuyết Giảng ( Phần 2 ) Ngày 19/08 Năm Tân sửu .

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Đĩa giảng 2021:
Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: chuaquantheam2021@gmail.com