PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐẠI LỄ VU LAN TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM TẬP 1 HÌNH ẢNH GIỖ CỤ ÔNG THIỆN CHÁNH NGÀY 17/08/2019
 

Con Đường Đi Đến Tây Phương Cực Lạc, Đĩa 2, California

Đại đức Thích Giác Nhàn chủ giảng Con Đường Đi Đến Tây Phương Cực Lạc, Đĩa 2, California.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC :
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com