PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN GIẢNG NGÀY 03/11/2019       HÌNH ẢNH CỘNG TU CHỦ NHẬT NGÀY 17/11/2019
 

CỤ TRIỆU VINH PHƯƠNG VÃNG SANH CỰC LẠC THẾ GIỚI

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Trợ Niệm Lâm Chung:
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: nhatminhqatt@gmail.com