PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 ĐĐ Thích Giác Nhàn Chúc Tết Đầu Năm Kỷ Hợi 2019   Hình Ảnh Cộng Tu Chủ Nhật Ngày 17/02/2019
 

CHƯƠNG TRÌNH PHÓNG SANH TẠI TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊM VÀ TỊNH THẤT QUAN ÂMPHÁP HỘI PHÓNG SANH

  Mỗi 1 tháng tổ chức Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm đều có phóng sanh, mỗi buổi sáng tại Tịnh Thất Quan Âm đều có phóng sanh và Chủ nhật hằng tuần tại Tịnh Thất Quan Âm đều có phóng sanh, quý vị muốn phát tâm tùy hỷ phóng sanh thì liên lạc gặp Thầy Nhuận Phổ; sđt: 0933.447.312

Quý vị muốn phát tâm, ấn tống tượng Phật, kinh sách và phóng sanh. Tùy hỷ gửi theo địa chỉ sau:

TÀI KHOẢN PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ:

1. Phật Tử Trong Nuớc

*/ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN 

 - Số Tài Khoản : 0561.000.747474

 - Ngân Hàng : VietComBank Phòng giao dịch Ðức Trọng - Lâm Ðồng

*/ NGÂN HÀNG SACOMBANK

 - Tên Tài Khoản: TRẦN VĂN HƠN

 - Số Tài Khoản : 0601.8541.7274

 - Ngân hàng : Sacombank chi nhánh TPHCM

Quý vị liên hệ đến số Điện Thoại : 0933.447.312 Gặp Thầy Nhuận Phổ Hoặc 0909.998.300 để kiểm tra xem Tài khoản đã chuyển được chưa.

2. Gửi bưu điện tới địa chỉ Tịnh Thất Quan Âm (Dùng cho Phật tử gửi từ Việt Nam) :

 - Người Nhận: Phạm Công Bình  – ĐT: 0965.549.299.
 - Địa Chỉ: Tịnh Thất Quán Thế Âm, Tổ 15 Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.

3. Phật Tử Nước Ngoài

 - BACNK NAME: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM(VIETCOMBANK) - LAM LAM DONG BRANCH
 - BANK ADDRESS: 33 NGUYEN VAN CU STREET - DALATCITY - LAM DONG PROVINCE - VIET NAM
 - SWIFT CODE:  BFTVVNVX056
 - ACCOUNTNo:   0561. 370. 747474
 - NAME OF ACCOUNT: TRAN VAN HON


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299

Email: nhatminhqatt@gmail.com