PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC PHỔ BIẾN


CHƯƠNG TRÌNH CỦA HỘI THIỆN NGUYỆN

LỚP HỌC GIÁO DỤC GIA ĐÌNH VÀ ĐỆ TỬ QUY

ĐĐ. THÍCH GIÁC NHÀN PHỔ BIẾN CÔNG VIỆC CỦA HỘI THIỆN NGUYỆN

CÁC BAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA HỘI THIỆN NGUYỆN

ĐĐ. THÍCH GIÁC NHÀN VÀ HỘI THIỆN NGUYỆN PHÁT TÂM XÂY DỰNG 2 CÂY CẦU VÀ PHÁT QUÀ TỪ THIỆN

LỚP HỌC GIÁO DỤC GIA ĐÌNH VÀ ĐỆ TỬ QUY TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM

LỚP HỌC GIÁO DỤC GIA ĐÌNH VÀ ĐỆ TỬ QUY TẠI TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊMPháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com